Loading...

Fiziksel şiddet

Kadına yönelik fiziksel şiddet, kadınların bedensel güç kullanılarak kontrol altına alınması, aşağılanması veya cezalandırılması için yapılan bir tür şiddet biçimidir ve kadınların hayatlarını ciddi şekilde etkileyebilir ve hatta hayatlarını tehlikeye atabilir. Kadına yönelik fiziksel şiddet, birçok farklı şekilde uygulanabilir.

Bedensel temas yoluyla uygulanan fiziksel şiddet biçiminde, kadının vücuduna yönelik saldırılarla gerçekleştirilebilir. Örneğin, tekmeleme, tokat atma, boğma, ısırmak, bıçakla yaralama, cinsel saldırı gibi fiziksel temas yoluyla uygulanan şiddet türleri vardır.

Diğer bir tür fiziksel şiddet, fiziksel güç kullanarak kadının hareketlerini kısıtlama veya onu kontrol altında tutma amaçlıdır. Bu tür şiddet örnekleri arasında, kadını itme, yere düşürme, tutma, saçlarını çekme, kollarını kavrama gibi fiziksel güç kullanarak gerçekleştirilen şiddet türleri yer alır.

Ayrıca, kadının maruz kaldığı fiziksel şiddet, eşya kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Örneğin, kadına eşya fırlatma yoluyla yapılan saldırılar da fiziksel şiddet kapsamındadır.

Cinsel şiddet

Cinsel şiddet, kadınların üzerinde kontrol sağlama, baskı kurma, aşağılama, küçük düşürme ve cezalandırma amacıyla kullanılan bir şiddet türüdür. Ne yazık ki, kadınlar genellikle fiziksel şiddetin ardından cinsel şiddete maruz kalırlar.

Ancak utanma, suçluluk hissi ve korku gibi nedenlerle, birçok kadın cinsel şiddeti açıklayamaz ve bu nedenle evlilik içinde ve dışında cinsel şiddet yaygın bir sorun haline gelir.

Psikolojik Şiddet

Psikolojik şiddet; kadını kontrol altına almak, yönetmek, itaatkar hale getirmek ve cezalandırmak amacıyla duygusal manipülasyon ve ihtiyaçların kullanıldığı, fiziksel olmayan davranışları içeren bir şiddet biçimidir.

Kadının özgüvenini ve kendisine olan saygısını bozmak için kadını küçümseyen söylemlerin tekrarlanarak yapılması, kadının düşüncelerini ve görüşlerini dinlemeyi ısrarlı bir şekilde reddetmek; çok emin olduğunuz ve haklı olduğunuzu bildiğiniz bir olayla ilgili anılarınızı sorgulamak veya bir olayın sizin söylediğiniz gibi gerçekleştiğini inkar etmek; özellikle başkalarının önünde kadına karşı küçük düşürücü konuşmalarda bulunmak gibi örnekler psikolojik şiddete dair verilebilecek yaygın davranış biçimleridir ancak fiziksel şiddetin aksine, genellikle izole olaylar veya açık fiziksel kanıtlar referans gösterilemediğinden dolayı psikolojik şiddet daha zor görünebilir.

Ekonomik şiddet

Kadını denetlemek ve kontrol altına almak amacıyla kullanılan bir başka şiddet biçimi de ekonomik şiddettir. Bu tür şiddetin en yaygın şekillerinden bazıları kadının çalışmasını veya işinde yükselmesini engellemek, gelir ve birikimlerine el koymak, kadının adına kredi çektirmek ve kredi kartlarını kullanmak gibi maddi işlemleri keyfi bir şekilde yönetmek, maddi ihtiyaçlarını denetim altında tutmak ve günlük yaşam masraflarını minimumda tutmak için baskı uygulamaktır.

Ayrıca, kadının para biriktirmesine, hesap açmasına ve yatırım yapmasına da izin verilmez. Bu tür şiddet, genellikle fiziksel veya psikolojik şiddetle birleştirilir ve kadınların özgürlüklerini kısıtlar.

Dijital şiddet

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, dijital şiddet de kadınlar için ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Dijital şiddet, internet, cep telefonları ve sosyal medya gibi dijital araçlar aracılığıyla kadınların hedef alındığı, taciz edildiği, tehdit edildiği veya aşağılandığı bir şiddet biçimidir.

Kadına sosyal medya yoluyla sürekli mesaj göndermek ya da kadını online araçlarla ısrarlı bir şekilde aramak; kadının çıplak fotoğraflarını çekmek, gizli kamera kullanarak kayıt almak, bu kayıtları internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek; sosyal medyada kadını aşağılayan, hakaret ve nefret içeren paylaşımlar ve yorumlar yapmak vb gibi dijital şiddet biçimleri örnek olarak sayılabilir.

Flört şiddeti (Sevgili şiddeti / yakın partner şiddeti)

Flört Şiddeti

Sevgili kelimesi muhabbet kelimesinden türemiştir ve anlam bakımından hem sohbet etmek eylemini hem de sevmek fiilini kapsar. Sevgili; hayatınıza dâhil ettiğiniz andan itibaren aslında size en yakın kişi demektir fakat bazen bu yakınlık partneriniz tarafından sizi kontrol etmek/ manipüle etmek/ denetlemek gibi şiddet biçimleri aracılığıyla “fazladan” bir yakınlığa sebep olabilmektedir.

“Beni o kadar çok seviyor ki tüm arkadaşlarımı tek tek arıyor!”

“Beni o kadar kıskanıyor ki çok yakın dostum olan erkekler ile görüşmeme izin vermiyor!”

“Beni o kadar çok seviyor ki her dışarıya çıktığımda görüntülü aramak zorunda olduğumu söylüyor! (ya da dışarıya çıkmamı istemiyor)”

gibi cümlelerin sık sık sahne aldığı bir ilişki türü güvenli ilişki kategorisinde yer almaz ve özellikle genç kadınlar tarafından sevildiklerinin göstergesi olduğuna inandıkları bu örnek cümleler, aslında partnerleri tarafından ne derece manipüle edildiklerine ve kontrol altında tutulmaya çalışıldıklarına örnek teşkil etmektedir. Üzücüdür ki özellikle 13-23 yaş aralığındaki pek çok genç, flört şiddetinin sadece fiziksel saldırı veya cinsel taciz içerdiğini düşündüğünden, aslında şiddetin diğer biçimlerine (psikolojik şiddet, ısrarlı takip vb.) maruz kaldıklarından bihaberdir.  Bu yüzden en yalın tanımıyla flört şiddeti; bir flört ilişkisi içerisinde meydana gelen psikolojik ve/veya fiziksel /cinsel / dijital şiddettir.

Israrlı takip

Israrlı takip kadının özgürlük ve güvenliğini tehdit eden ve ciddi sonuçlara sebebiyet verebilen bir şiddet biçimi olarak kabul edilir. Özellikle, takip edilen kişi kendisini güvensiz hissedebilir ve psikolojik açıdan etkilenebilir. Bu kişi, her zaman takip edildiği ve izlendiği hissi ile yaşamak zorunda kalabilir. Ayrıca, takip eden kişi bazen şiddet içeren davranışlarda da bulunabilir.

Örneğin, kadının sürekli karşısına çıkmak, telefonla ısrarlı bir şekilde kadını rahatsız etmek, evine gizlice girmek gibi çeşitleri bulunan davranışlar ısrarlı takip şiddet biçimine verilebilecek uygun örneklerdendir.

© kadinder.org - Tüm hakları saklıdır